Bezmaksas piegāde Latvijas teritorijā pasūtījumiem no 50€

Privātuma Politika

Laini lūgti mūsu mājas lapā! Uzmanīgi izlasiet mūsu privātuma politiku. Šī konfidencialitātes politika darbojas, ja apmeklējat vai pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni, arī neiegādājoties nevienu produktu, kā arī reģistrējoties www.fox-pace.com un izmantojot mūsu pakalpojumus produktu iegādei. Ja vēl neesat to izdarījis, lūdzu, izlasiet arī www.fox-pace.com lietošanas noteikumus, kas satur informāciju par privātumu, kā arī par vietnes izmantotajām drošības sistēmām. www.fox-pace.com pārvalda SIA “TCore” ar juridisko adresi “Virpas”, Baltezers, Ādažu novads, LV-2164, Latvija. SIA “TCore” kontrolē www.fox-pace.com lietotāju personas datu izmantošanu.

1. Mūsu politika

Ikvienam ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. SIA “TCore” ievēro savu lietotāju tiesības būt informētiem par savu personu datu apkopošanu un citām darbībām, kurās tie tiek izmantoti. Izmantojot datus, kas var tieši vai netieši identificēt Jūs personīgi, mēs vadīsimies pēc striktas nepieciešamības principa. Šī iemesla dēļ, esam izstrādājuši www.fox-pace.com tā, lai Jūsu personas datu izmantošana būtu minimāla un nepārsniegtu nolūkus, kādiem tie tika apkopoti un/vai apstrādāti; mēs neizmantojam Jūsu personas datus, ja varam sniegt pakalpojumus, izmantojot anonīmus datus (piemēram, mārketinga pētījumus, kas veikti ar mērķi uzlabot mūsu pakalpojumus) vai izmantojot citus līdzekļus, kas ļauj SIA “TCore” Jūs identificēt, izņemot, kad tas ir noteikti nepieciešams pēc kompetento valsts iestāžu vai policijas pieprasījuma (piemēram, datplūsmas datu vai jūsu IP adreses gadījumā).
SIA “TCore” nosaka savus personu datu apstrādes mērķus un līdzekļus, tai skaitā drošības pasākumus, kādos SIA “TCore” kontrolē www.fox-pace.com lietotāju personas datus.
Šī konfidencialitātes politika sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai izprastu, kā tiek vākti dati, kas var identificēt www.fox-pace.com lietotājus. Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu privātuma politiku, lūdzam, sazināties ar mums info@fox-pace.com.

2. Kam ir piekļuve Jūsu personas datiem

SIA “TCore” kontrolē www.fox-pace.com lietotāju personas datu izmantošanu, autonomi nosakot personas datu un izmantoto instrumentu apstrādes mērķus un līdzekļus, tostarp arī drošības pasākumiem paredzētos. Organizatoriskos nolūkos ir noteiktas iestādes, kuras apstrādā www.fox-pace.com lietotāju peronas datus, mērķiem, stingrā saistītībā ar www.fox-pace.com pakalpojumu veikšanu, ieskaitot produktu pārdošanu.
Iepriekšminētās iestādes SIA “TCore” izvēlējusies dēļ to pieredzes personas datu apstrādē, un pietiekamajām garantijām datu apstrādes likumu ievērošanā (arī veicamajiem tehniskās drošības pasākumiem). Apstrādājot SIA "TCore" lietotāju personas datus, tie rīkojas tikai pēc SIA “TCore” norādījumiem. Mēs regulāri pārbaudām, vai mūsu datu apstrādes iestādes ievēro mūsu instrukcijas un turpina sniegt pietiekamas garantijas attiecībā uz to pilnīgu atbilstību noteikumiem par personas datu apstrādi.
Piemēram, daži no mūsu datu apstrādātājiem:

•Omniva un EMS, kuri izmanto Jūsu datus, lai nosutītu un piegādātu www.fox-pace.com vietnē iegādātos produktus

Papildus iestādēm, kuras veic personas datu apstrādi, jūsu informācija būs pieejama arī trešajām personām, autonomiem kontrolieriem, ar pakalpojumu sniegšanu saistītiem mērķiem, ko pieprasa lietotājs (piemēram, norēķinu darījumiem). Papildus informāciju par šo tēmu skatīt 5. apakšpunktā (Kam tiks atklāti Jūsu personas dati).

Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru vai nosūtiet mums e-pasta vēstuli info@fox-pace.com, lai iegūtu pilnu mūsu personas datu apstrādājošo uzņēmumu sarakstu

3. Kā un kādiem nolūkiem tiek izmantoti Jūsu dati

Jūsu personas dati tiek apstrādāti sekojošos nolūkos:

pirmkārt, reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē (piemēram, jūsu personas dati, parole, e-pasta adrese, dzimums), izmantojot reģistrācijas veidlapu (Mans konts), lai sniegtu pakalpojumus www.fox pace.com rezervētajās piekļuves zonās un pēc īpaša pieprasījuma nosūtītu jums mūsu informatīvo vēstuli;

otrkārt, ja Jums ir nepieciešama Klientu apkalpošanas centra palīdzība, mēs apkopojam datus (piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un paroli) mērķiem, kas noteikti nepieciešami, lai sniegtu Jums pakalpojumus, kas saistīti ar www.fox-pace.com pakalpojumiem un mūsu produktu iegādi

treškārt, veicot www.fox-pace.com produktu pirkumu (piemēram, personas dati, e-pasta adrese, adrese, kredītkartes numuri, bankas kodi, nodokļu kodi un tālruņa numuri) Jūsu pasūtījuma veidlapā, lai pārdotu Jūsu pasūtītos produktus;

ceturtkārt, ja Jums nepieciešama tehniskā palīdzība, Jūsu personas dati tiek apkopoti ar mērķi sniegt Jums informāciju par tīkla pārlūkošanu, pārlūkprogrammas saderību un skatīšanu vai www.fox-pace.com tīmekļa lapu ielādi;

piektkārt, sastādot vēlmju sarakstu, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pielāgotu mūsu pakalpojumus produktu iegādei www.fox-pace.com.

Jūsu personas datus galvenokārt apstrādā elektroniski un dažos gadījumos papīra formātā, piemēram, ja Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai novērstu krāpšanu www.fox-pace.com. Jūsu personas dati tiek uzglabāti tādā veidā, kas ļauj SIA "TCore" Jūs identificēt laika posmā, kas nepieciešams, lai datus savāktu un apstrādātu, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Lūdzu, ziņojiet par visām Jūsu personas datu izmaiņām uz info@fox pace.com, lai nodrošinātu, ka Jūsu personiskā informācija vienmēr ir precīza, atbilstoša un pilnīga.
Jūsu personas dati netiek izpausti trešajām personām nelikumīgos nolūkos, vai bez Jūsu nepārprotamas piekrišanas.
Jūsu personas datus trešajām personām var izpaust tikai tad, ja tas ir nepieciešams pasūtījuma apstrādei. Piemēram, Jūsu personas dati tiek atklāti elektroniskā maksājuma nodrošinātājam, izmantojot Kredīta/debeta karti, kad iegādājotieswww.fox-pace.comproduktu. Jūsu datus var izpaust policijai vai tiesu iestādēm saskaņā ar likumu un šādu subjektu oficiālu pieprasījumu, piemēram, SIA "TCore" ir jānovērš krāpniecība www.fox-pace.com (krāpšanas novēršanas pakalpojumi).
Datu apstrādātājiem būs piekļuve Jūsu personas datiem, kā norādīts 2. sadaļā, arī īpašajos nolūkos. Visos iepriekš minētajos gadījumos Jūsu piekrišana datu apstrādei nav nepieciešama. Jūsu personas dati netiks nosūtīti uz ārvalstīm un valstīm, kas nav ES dalībvalstis un nenodrošina pienācīgu personu datu aizsardzības līmeni. Nepieciešamības gadījumā, lai sniegtu pakalpojumus vai izpildītu produktu pirkšanas līgumu, Jūsu personas datus uz šīm valstīm, kas nav ES dalībvalstis, pārsūta tikai pēc tam, kad ir izpildīti konkrēti līgumi starp SIA "TCore", un šādām vienībām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un regulām.
Vēlamies informēt, ka SIA "TCore" apstrādā lietotāju personas datus nolūkos, kas ir cieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu <>www.fox-pace.com
, tādu līgumu izpildi, kas saistīta ar produktu pārdošanu un pirkšanu www.fox-pace.com un informācijas nosūtīšanu par jaunumiem mūsu tīmekļa vietnē, pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas.
SIA "TCore" apstrādā personas datus tiešā mārketinga nolūkā, tikai pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas. SIA "TCore" var būt piekļuve trešo personu personas datiem, kurus tieši atklāj to lietotāji, piemēram, ja lietotājs ir nopircis produktu, kas nosūtāms draugam, ja lietotājs, kas maksā par produktu, atšķiras no produkta saņēmēja vai ja lietotājs vēlas piedāvāt draugam pakalpojumu www.fox-pace.com vai konkrēta produkta pārdošanu.
Visos iepriekš minētajos gadījumos, pirms šādu personu datu izpaušanas SIA "TCore" gādājiet, lai viņi tiktu informētu par šo privātuma politiku; jo Jūs būsiet vienīgā atbildīgā persona saistībā ar informācijas un datu atklāšanu par šīm trešajām personām, ja viņi nebūs jums devuši nepārprotamu piekrišanu par šīs informācijas nepareizu un nelikumīgu izmantošanu. Jebkurā gadījumā, SIA "TCore" izpilda visus tiesību aktos paredzētos pienākumus informēt trešās personas un vajadzības gadījumā lūdz viņu piekrišanu, reģistrējot savā arhīvā norādītā lietotāja personisko informāciju.

4. Kas notiek, ja neizpaužat savus personas datus SIA "TCore"

Nodrošinot piekļuvi saviem personas datiem SIA "TCore" (personiskie datiem, e-pasta adresei, adrese, Kredīta/debeta kartes numuriem, bankas kodam un tālruņa numuram), Jūs atļaujat apstrādāt Jūsu pasūtījumu, lai iegādātos izvēlēto produktu www.fox-pace.com, kā arī nodrošināt citu pakalpojumu sniegšanu tīmekļa vietnē pēc Jūsu pieprasījuma vai tad, kad Jūsu personiskā informācija ir nepieciešama, lai izpildītu likumā vai noteikumos noteiktās saistības.
Atteikšanās no personas datu izpaušanas SIA "TCore" kas ir nepieciešami iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, var būt par šķērsli SIA "TCore" iespējai apstrādāt un izpildīt Jūsu pasūtījumu www.fox-pace.com un citu pakalpojumu sniegšanai www.fox-pace.com, tādiem kā, piemēram, klientu apkalpošanas pakalpojumi, informatīvās vēstules sūtīšana, vēlmju saraksta izmantošana vai likumā un citos noteikumos paredzēto pienākumu izpilde. Tāpēc datu nesniegšana dažos gadījumos var būt likumīgs un pamatots iemesls Jūsu pasūtījuma apstrādes atteikšanai www.fox-pace.com vai www.fox-pace.com'pakalpojumu nenodrošināšanai.
Tādu datu neizpaušana SIA "TCore", kas nav nepieciešami juridisko vai līgumisko saistību izpildei vai pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, nav obligāta, un tai nav nekādas ietekmes uz tīmekļa vietnes un tās pakalpojumu izmantošanu vai produktu iegādi www.fox-pace.com (piemēram, ja lūdzam Jūs izpaust sava iecienītākā dizainera vārdu).
Dažos gadījumos, ja nepieciešams, mēs jūs informēsim, vai SIA "TCore" sniedzamā informācija ir obligāta, vai tikai informatīva. Obligāto informāciju mēs norādīsim atzīmējot ar atbilstošu simbolu (*). Ja šādi papildus dati netiks iesniegti, uz mūsu lietotājiem tas nekādi negatīvi neatsauksies.

5. Kam tiks atklāti Jūsu personas dati

Personas dati tiks publiskoti trešo personu uzņēmumiem, kuri sniedz SIA "TCore" konkrētus pakalpojumus kā arī citiem datu apstrādātājiem, kuri līguma ar SIA "TCore" ietvaros, autonomi apstrādā jūsu personas datus, lai nodrošinātu produktu iegādi www.fox-pace.com (piemēram, AS Swedbank), gadījumā, ja šāds mērķis nepārsniedz nolūkus, kādiem jūsu personas dati tika apkopoti un apstrādāti, saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem.
Saskaņā ar likumu, personas dati netiks izpausti trešajām personām, izplatīti vai pārsūtīti, neinformējot mūsu lietotājus par šādu izpaušanu/izplatīšanu/pārsūtīšanu, bez viņu piekrišanas.

6. Kā tiek apkopota Jūsu privātā informācija www.fox-pace.com

Lietojot www.fox-pace.com vietni daļa personas datu var tikt apkopota automātiski (izmantojot sīkdatnes), piemēram, ja mēs automātiski apkopojam lietotāju IP adreses un citu informāciju par lietotāju datu plūsmu vai lietotāju vēlmēm, izvēloties pakalpojumus, kuri tiek sniegti šajā vietnē, un produktus, kuri tiek pirkti, izmantojot sniegtos pakalpojumus. Šo informāciju un datus tieši un automātiski apkopo tīmekļa vietne, kas ir daļa no tās darbības funkcijām. Šī informācija komerciālos nolūkos tiek apstrādāta kolektīvā un anonīmā veidā, lai optimizētu sniegtos pakalpojumus saskaņā ar www.fox-pace.com vietnes lietotāju vajadzībām un vēlmēm.
Citos gadījumos SIA "TCore" tiešā veidā apkopo personas datus un informāciju brīdī, kad lietotāji tiešsaistē reģistrējas www.fox-pace.com vai nosūta tīmekļa vietnē produktu pirkšanas pasūtījumus, lai pabeigtu tiešsaistes darījumus. SIA "TCore" apstrādā šādus datus tikai tiem nolūkiem un tādās robežās, kas noteikti sadaļā par datu apkopošanu, un tos var izpaust trešām personām tikai, lai nodrošinātu lietotāja pieprasīto pakalpojumu.

7. E-pasta mārketings

"Reklāmas e-pastā, ja esat pierakstījies uz mūsu informatīvo vēstuli

Ja eat pierakstījies informatīvās vēlsules saņemšanai, saņemsiet mūsu jaunumus e-pastā regulāri. Jūs varat atteikties no informatīvās vēstules saņemšanas jebkurā brīdī. Šim nolūkam varat nosūtīt ziņojumu, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju, vai izmantot vēstulē norādīto atteikuma saiti. Atceļot abonementu, mēs izdzēsīsim Jūsu e-pasta adresi, ja vien neesat skaidri piekritis datu turpmākai izmantošanai, vai, ja mēs paturam tiesības tālāk izmantot Jūsu personas datus, likumā noteiktajā apjomā un veidā, par ko mēs Jūs informējam šajā paziņojumā."

8. Drošības pasākumi

Mēs esam nodrošinājuši drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu nozaudēšanu, pārveidošanu, nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visām citām datu apstrādes problēmām, kas neatbilst mūsu konfidencialitātes politikai. Lai kā arī būtu, SIA "TCore" nevar garantēt, ka drošības pasākumi, kas pieņemti tīmekļa vietnes aizsardzībai un datu un informācijas pārraidei uz www.fox-pace.com, pilnībā novērsīs neatļautas piekļuves vai datu zuduma risku. Ir ieteicams, nodrošināties ar programmatūru, kura aizsargā tīkla datu pārraidi/saņemšanu (piemēram, atjauninātām pretvīrusu sistēmām). Vēlams, lai interneta pakalpojumu sniedzējs veiktu atbilstošus pasākumus tīkla datu pārraides drošībai (piemēram, ugunsmūri un pretspamu filtrēšanu).

9. Sīkdatnes

www.fox-pace.com izmanto automātiskas datu vākšanas sistēmas, piemēram, sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu. SIA "TCore" apstādā ar sīkdatņu palīdzību savākto informāciju kolektīvā un anonīmā veidā, lai optimizetu savas vietnes sniegtos pakalpojumus. Mēs lietojam sīkdatnes saistbā ar sekojošām funkcijam - valsts izvēle, kataloga pārlūkošana, produktu iegāde tiešsaistē un saistībā ar reģistrētiem klientiem rezervēto pakalpojumu sniegšanu. Kā zināms, katra interneta pārlūkprogramma ļauj dzēst sīkdatnes pēc katras sesijas. Interneta pārlūkā ir norādījumi par šīm dzēšanas procedūrām. Lūdzu, piekļūstiet informācijai savā interneta pārlūkprogrammā, ja vēlaties dzēst sīkdatnes. Automātisko datu vākšanas procedūru pieņemšana un sīkdatņu izmantošana ir nepieciešama, lai izmantotu tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, tostarp, produktu iegādi. Ja esat sācis sīkfailu dzēšanas procedūru, SIA "TCore" nevar nodrošināt visu vietnes www.fox-pace.com lapu servisa pilnvērtīgu nodrošināšanu.

10. Atteikšanās

SIA "TCore" var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc Jūsu, brīvi izteiktas piekrišanas saņemšanas, lai nosūtītu jums reklāmas materiālus un citus komerciālus paziņojumus, ieskaitot e-pastu, kas neietilpst klientu pieprasītajos pakalpojumos, ko sniedz www.fox-pace.com. Katru reizi, kad būs nepieciešana Jūsu piekrišana, mēs Jūs iepriekš informēsim un dosim iespēju piekrist vai atteikties izmantot Jūsu personas datus, ieskaitot e-pasta adresi, iepriekš minētajos nolūkos, atzīmējoties attiecīgās vietās.
Vēlamies informēt, ka SIA "TCore" un www.fox-pace.com var apstrādāt personas datus arī bez Jūsu piekrišanas, gadījumos, kad to atļauj likums, piemēram, ja šāda apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu saistības, kas paredzētas līgumos ar lietotājiem (piemēram, ja iegādājāties produktus www.fox-pace.com vai arī, ja vēlaties izmantot konkrētus pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnē).
Vēlamies informēt, ka SIA "TCore" un Fox-Pace garantē, ka lietotāji jebkurā laikā, nesniedzot pamatojumu, pēc pieprasījuma, var izmantot savas tiesības turpmāk nesaņemt saziņu, kas saistīta ar konkrētiem pakalpojumiem.

11. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

www.fox-pace.com satur saites uz citām vietnēm, kuras, iespējams, nav saistītas ar www.fox-pace.com vai SIA "TCore" . SIA "TCore" nekontrolē un neuzrauga šādas vietnes vai to saturu. SIA "TCore" neuzņemas atbildību par šādu vietņu saturu un noteikumiem, ko tās pieņēmušas attiecībā uz Jūsu konfidencialitāti un personas datu apstrādi, kamēr Jūs apmeklējat šīs vietnes. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, veidojot savienojumu ar šīm vietnēm un izmantojot saites, kas norādītas www.fox-pace.comun uzmanīgi izlasiet to privātuma politikas nosacījumus. Mūsu privātuma politika neattiecas uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. www.fox-pace.com nodrošina saites uz citām vietnēm, tikai lai palīdzētu lietotājiem veikt meklēšanu un tīkla darbības, kā arī ļautu izveidot saites uz citām interneta vietnēm. Kad SIA "TCore" ļauj izmantot saites uz citām vietnēm, SIA "TCore" neiesaka izmantot šīs vietnes un nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz to saturu vai pakalpojumiem un produktiem.

12. Kontakti

Ja vēlaties iegūt informāciju par savām tiesībām un personas datu aizsardzības likumu, varat sazināties ar personas datu aizsardzības iestādi šādā adresē: http://www.dvi.gov.lv/eng/pdp/

13. Reglamentējošie tiesību akti

Šo privātuma politiku regulē Latvijas Republikas likumi, jo īpaši Fizisko Personu datu apstrādes likums. kurš stājies spēkā 05.07.2018..